Työnohjaus

työnohjaus voi toteutua omissani tai työyhteisösi tiloissa, sopimuksen mukaan

Työnohjaus on tutkimista yhteistyösuhteessa. Refleksiivisyyden ja omien voimavarojen löytämistä. Työnohjauksessa tarjoan välineitä perustyöhösi ja sen pohtimiseen, sekä työssä heräävien omien prosessien tutkimiseen.   Työnohjauksen tarkoitus on tuottaa oivalluksia itsestä ja tekemästäsi työstä, ja siinä on luontevaa  miettiä ylipäätänsä suhdetta omaan työhön ja työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Tarjoan sekä yksilö työnohjausta (90€/45min) että työnohjausta ryhmille (230€/90min).

Psykoterapiaa tai vastaanottotyötä tekevien työnohjaus eroaa  (voi erota) muusta työnohjauksesta, kun siinä voidaan miettiä enemmin joidenkin tiettyjen välineiden käyttöä asiakkaiden kanssa ja mistä asiakkaan persoonan rakenteessa tai elämäntilanteessa voisi olla oikeastaan kyse ja autan sinua näkemään itsellesi sopivia vaihtoehtoja miten toimia, löytämään selkeys siitä miten etenisit oman näkemyksesi kautta. Pystyn myös opastamaan tiettyjä kognitiivisen psykoterapian ja skeematerapian välineitä tai voimme miettiä yhdessä sitä mistähän (jossakin tietyssä asiakastapauksesa) voisi olla kysymys, kuten myös siitä mitä terapiasuhteessa/ hoitosuhteessa tapahtuu ja mihin erilaiset interventiot mahdollisesti johtavat ja mitä tavoittelet.

Työnohjauksen hintaan vaikuttaa työnohjauksen kesto. Yleensä aikaa varataan 45-90min/kerta. Yksilötyönohjaus: 60 min 140€/käynti,75min 165€, 90min 190€, ja ryhmille 90min/230€. Tarvittaessa veloitan matkakulut.