Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivista psykoterapiaa opiskelin v 2008 tammikuusta lähtien ja ryhmämme valmistui tammikuussa (2012) YET (ylemmän erityistason) kognitiiviseksi psykoterapeutiksi. Tämä kognitiivisen psykoterapian suuntaus on hyvin monipuolinen ja laajakirjoinen tapa tehdä terapiaa käyttäytymisharjoitteista aina tunnepainotteiseen psykoterapiaan ja skeematerapiaan. Terapiassa voi ottaa focukseksi (työstettäväksi asiaksi) jonkin selkeän kokonaisuuden minkä kanssa tehdään työtä lyhytterapeuttisesti (fobiat, neuroosit, ahdistus tms). Tai voidaan lähteä työstämään persoonan ja minän rakenteita sekä ihmisen tapaa hahmottaa ympärillä olevaa maailmaa (yleensä pidemmissä terapioissa). Usein lähdetään työstämään selkeitä kokonaisuuksia ja yksittäisiä oireita aluksi ja kun luottamus terapeuttiin rakentuu vahvemmaksi voidaan päästä käymään läpi syvemmän tason kokemuksia. Kognitiivista terapiaa ja sen vaikuttavuutta eri sairauksiin on tutkittu hyvin paljon ja juuri siitä syystä on myös pystytty kehittämään erilaisia hoitomalleja esimerkiksi masennuksen, ahdistushäiriöiden, psykoosien, syömishäiriöiden, traumojen ja persoonallisuushäiriöiden hoitoon. Oma tapani lähestyä ihmistä ja mieltä on muuttunut sitä mukaa, kun kokemukseni ja ymmärrykseni on karttunut. Nykyään lähden, jos mahdollista, tunnistamaan asiakaani kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa terapiaa, mielen sisäisiä ristiriitoja ja niiden syntyä sekä auttamaan sisäisen eheyden löytämisessä.

Itse terapiasuhteeseen ja terapiatyöhön vaikuttavat paljon asiakkaan varhaiset kiintymyssuhteet ja niiden aktivoituminen pysyvissä ihmissuhteissa ja niitä tutkimalla voi saada paljon ymmärrystä itsestä ja omista tavoista toimia elämässä. Terapiassa voidaankin työstää erilaisia toimimattomia ajatuksia ja tunteita itsestä, elämästä, ympäröivästä maailmasta jne. mitkä jatkuvasti aiheuttavat haasteita olivatpa ne sitten pieniä tai vähän isompia. Esimerkiksi terapiassa voi oivaltaa syitä koko elämän jatkuneeseen tarpeeseen olla hyvä ja ”pärjätä” tai vaikkapa oppia olemaan itselle armollisempi ja tiedostamaan ylipäätään ne hyvin inhimilliset syyt omalle toiminnalle aiemmassa elämänhistoriassa. Mutta mikä tärkeintä näitä herääviä tunteita voi myös muuttaa ja ne voi muuntua psykoterapiassa aktiivisen työstön myötä.

Olivatpa syyt terapiaan hakeutumiseen millaiset tahansa, aina työskentely lähtee asiakkaan tarpeista ja kokemuksista ja perustuu ehdottoman luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen. Terapia on myös prosessi mihin sitoudutaan yhdessä terapiasta ja tavoitteista sekä toteutuksesta sopien.

Tietoisuustaitoja (Mindfullnesia) käytän yhtenä kognitiivisen psykoterapian menetelmänä, oikeastaan se on tausta, olotila olla, jota voi harjoittaa ja joka tukee koko muuta terapiaa ja sen menetelmiä.  Mindfullnes-harjoituksissa ihmistä opastetaan kiinnittämään tarkkaavuutensa läsnäolevaan hetkeen sellaisena kuin se on, ilman tuomitsemista, vain hyväksyen. Tämä vaatii usein pidempää harjoittelua onnistuakseen varsinkin, jos on taipumusta murehtia tulevia tai menneitä tapahtumia. Myös CFT eli Compassion focused therapy kuuluu vahvasti käyttämiini menetelmiin.

Mikäli kiinnostuit enemmän tarjoamastani terapiasta (tai työnohjauksesta), ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin aiheesta ja toteutuksesta.  Yleensä varataan 1 tai useampi arviokäynti terapian toteutukseen liittyen. Etsitpä terapeuttia lapsellesi tai itsellesi, ota rohkeasti yhteyttä, vaikka vain kysyäksesi apua, ehkä voin auttaa eteenpäin.

Terapia totetuu yleensä 1-2 kertaa viikossa n. 45 min- 90 min kerralla, sopimuksen mukaan. Terapia voi olla pelkkää keskustelua, tai voimme käyttää mukana erilaisia luovia menetelmiä, kuten kuvantamista, rooliharjoituksia, mielikuvatyötä yms. Kaikki elementit terpiassa pohjautuvat kognitiiviseen psykoterapiaan ja sen eri suuntauksissa käytettyihin menetelmiin ja lähtevät asiakkaiden yksilöllisestä tarpeesta.  Lapsien kanssa käytän enemmän yhteistä tekemistä osana terapiaa, kuin myös pelejä ja leikkejä osana tunteiden sanoittamista ja elämän tarinan käsittelyä. Lasten kanssa työskentelyyn kuuluu  yhteistyö vanhempien kanssa.