KELA:n tukema kuntoutuspsykoterapia

Kelan kuntoutuspsykoterapiaan tullaksesi tarvitset psykiatrin lausunnon (KELA pyytää 2 tapamiskertaa) ja noin kolmen kuukauden hoitosuhteen ennen Kelaan lähetettävän hakemuksen tekoa. Tämä noin 3:n kuukauden hoito voi toteutua muun muassa minulla (itsemaksavana asiakkaana), työterveyshuollossa tai julkisen sektorin tarjoamissa palveluissa (ilmainen kunnallinen palvelu).

Mikäli tulet KELA:n tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan, jää sinulle itsellesi maksettavaksi omavastuuosuus. Vuoden 2016 alusta KELA yhtenäisti tukensa ja tuki on 57,60€/45min kelan kuntoutuspsykoterapian asiakkaille. Tuki on sama kaikille riippumatta siitä onko terapeutti YET eli ylemmän erityistason neljän vuoden koulutuksen käynyt tai ET eli kolmen vuoden koulutuksen käynyt tai VET eli kouluttajatason psykoterapeutti, jolla opiskelua takana 5-6 vuotta riippuen onko aiempi koulutus ET vai YET pohjalta.

Kela tekee päätökset vuodeksi kerrallaan, mutta yleisesti ottaen terapiasuhteet kestävät 2-3 vuotta yksilöllisen tarpeen ja yhteisten tavotteiden mukaisesti. Tämä prosessi vaatii sitoutumista ja omaa aktiivisuutta ja vastuullisuutta oman elämän eteen, mutta mikään hyvä ei pääse osaksi elämää ellei sille tee tilaa.

Kelan kuntoutuspsykoterapian kriteereinä on työ tai opiskelukyvyn turvaaminen psykoterapian avulla (hoitamatta jättäminen on uhka työ-/opiskelukyvylle). Sinulle jää maksettavaksi omavastuu-osuus joka käynnistä, laskutan sen kerran kuukaudessa. Minulla se on Etelä-Karjalassa jatkossa 35€/ kerta (käynnissä olevissa edullisempi) , kouluttajapsykoterapeuttina sekä sertifioituneena vaativan tason skeematerapeuttina hinta on kohtuullinen. Helsingissä omavastuun hinta on n 45- 60 €/45 min). Hinnat vaihtelevat eri terapeuttien kesken, osin siihen voi vaikuttaa myös terapeutin koulutustaso, mutta korkea hinta ei takaa koulutetumpaa psykoterapeuttia vaan hintaa säätelevät muut yksilölliset tekijät. Käynnin hinta pk alueella on 110€/45min mutta tulotasoon liittyviä poikkeuksia löytyy/on käytössä).

Yksinäinen