Lapset – ja nuoret

Lasten ja nuorten psykoterapian menetelmät poikkeavat jonkin verran aikuisten kanssa tehtävästä terapiasta, ollen luovempia ja käyttäen leikkiä ja tekemistä enemmin osana terapiaa. Tärkeää on huomioida lapsen/ nuoren kehitystaso ja valmius ja toimia sen mukaan. Omassa psykoterapia koulutuksessani on käyty läpi myös lasten ja nuorten kanssa tehtävän terapian erityiskysymyksiä ja työtapoja. Toki vuosia tehty psykoterapiatyö lasten ja perheiden kanssa (sekä vanhempien tukikäynnit) on vahvistanut osaamistani, kuten myös lasten-ja nuorten skeematerapiakoulutus. Minulla on ollut ilo tehdä psykoterapiaa lasten ja nuorten kanssa, ja sitä tukee työkokemukseni lastenpsykiatrialla. Lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön liitän DDP:n (dyadic developmental psychoterapy) menetelmiä, auttakseni lasta ja huoltajia löytämään yhteistä ymmärrystä ja lisätäkseni perheen sisäistä vuorovaikutusta. Kävin tammikuussa 2013 DDP:n peruskurssin Helsingissä. Koulutuksen piti dr Arthur Becker-Weidman, joka on yksi alan uranuurtajista Daniel Hughesin kanssa. (DDP on lyhyesti vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia kiintymyssuhdehäiriöiden hoidossa).

Alle 16-vuotiaiden hoito kuuluu pääsääntöisesti julkiselle sektorille ja Etelä-Karjalan alueella siitä vastaa Eksoten lasten- ja nuortentalo sekä Imatralla että Lappeenrannassa. Eksote voi ostaa terapiaa ostopalveluna.
HUS:n alueella käytössä on palvelusetelit.